FASHION VIDEO – MINH TRIỆU - FILM & POST BY DOISTUDIO

ĐỪNG BỎ MẶC ANH – HỒ VĨNH ANH - PRODUCER: LÝ MINH THẮNG - DIRECTOR: LÊ THIỆN VIỄN - COMPOSER: THÁI DUY SẮC - STARRING: CHI PU - MAKE-UP: ĐEN - STYLIST: KOO LEO - COSTUMES: DECEMBER - LOT by TRƯƠNG THANH LONG - LIGHTING: K-LIGHT- ART: D.O.I STUDIO - ASSIST

EM SẼ HẠNH PHÚC – NOO PHƯỚC THỊNH - Producer: Lê Tuấn Khanh - Director: Lê Thiện Viễn - D.O.P: Lý Minh Thắng - Composed by Phạm Hoàng Duy - Cast: Helly Tống - Make up & Hair: Bối Bối - Lighting by KLight- Assitant: Kent Chang - Assitant Director: Duy Minh

DECK THE HALLS – ANGELA PHƯƠNG TRINH - PRODUCER LY MINH THANG - DIRECTOR & CAMERA LE THIEN VIEN - STYLIST DOLONG - MAKEUP NE PHAM - COSTUME LE THANH HOA - HAIR KHANG VINH HOANG- LIGHTING K LIGHT- EDITOR NEO VUONG - ASISTANT DUY MINH

MÃI THUỘC VỀ ANH – THỦY TIÊN - Director: Lê Thiện Viễn - Producer: Lý Minh Thắng - Make up & Hair: HUY JZ Lighting by KLight - Assitant Director: Duy Minh - Editor: Neo Vương

Back 1 2 3 4 5 6