Lạc Bước Trong Đêm - Ca Sĩ: Noo Phước Thịnh Director : Lê Thiện Viễn D.O.P : Lý Minh Thắng Editor : Neo Vương Composer : Nguyễn Hoàng Duy Art : D.O.I studio Make up : Bối Bối Model : Mi Ngân

Phôi Phai - Ca Sĩ: Noo Phước Thịnh Director : Lê Thiện Viễn D.O.P : Lý Minh Thắng Editor : Neo Vương Composer : Nguyễn Hoàng Duy Arrangament : Minh Thụy Art : Leon Trần Make up : Bối Bối Model : Lou Trần

Muộn Màng - Ca Sĩ: Thủy Tiên Director : Lê Thiện Viễn D.O.P : Lý Minh Thắng Editor : Hoàng Giang Production : D.O.I Studio

Back 1 2 3 4 5 6 Next